Om Nordiska Hund


Hundskolan Nordiska Hund - med fokus på kvalitet!


På alla våra kurser tränar vi med positiv förstärkning.
Vi anlitar endast engagerade instruktörer som är kompetenta på sitt område.

 

Affärsidé
Vi ska tillgodose marknadens behov av effektiv och etisk hundträning, vidareutveckla och ta tillvara på kunskaper om hunden och hundträning.


Mål

Att förbättra metoder i träning för hund och förare.

På samtliga av våra kurser använder vi positiv förstärkning.

Externa kurser

Vi håller också externa kurser, vi tar då med oss all utrustnings som kan tänkas behövas. 

Maila eller ring oss för pris och bokning.
 

Personal

Robert Fagerberg
070-3279875

Pierina Sundberg

Nordiska Hund Värmland

Maud Olsen Johansson
070-5171178

Bertil Johansson
070-6363167